eRejestracja w ICZD w Łodzi z korzyścią dla pacjenta

Informatyzacja nabiera tempa na wielu płaszczyznach naszego życia: edukacji, administracji, handlu, bankowości, komunikacji – to tylko niektóre z przykładów. Kolejnym jest służba zdrowia, im bardziej nowoczesna i zinformatyzowana tym lepsza. Wdrożenie cyfrowych rozwiązań to jeden ze sposobów na poprawę wydajności pracy oraz na obniżenie kosztów funkcjonowania szpitali.

Co składa się na nowoczesną i dobrą opiekę medyczną? Należy wymienić właściwie wyszkoloną kadrę, aparaturę o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, skuteczne, a przy tym nieszkodliwe leki, infrastrukturę gwarantującą wysoki komfort pracy personelowi medycznemu oraz poczucie bezpieczeństwa i wygody pacjentom. Te elementy są bardzo ważne, lecz trzeba umieć właściwie je wykorzystać, połączyć tak, by nie marnować potencjału i środków. Na tym polu wielką role odgrywa informatyzacja – spoiwo łączące poszczególne elementy.

Zinformatyzowana służba zdrowia oznacza efektywnie wykorzystanie pracy personelu oraz zminimalizowanie niepotrzebnej powtarzalności niektórych procesów. Usprawnienie współpracy zapewnia pacjentowi lepszą opiekę. To on stanowi najważniejszą część systemu opieki zdrowotnej, a proces informatyzacji powinien postawić go w centrum funkcjonowania placówki.

Mocnym impulsem do wdrożenia i rozwoju rozwiązań informatycznych w polskich szpitalach była i nadal jest sytuacja epidemiologiczna. Ograniczenia związane z COVID-19 znacząco wpłynęły na popularyzację wszelkiego rodzaju e-usług. W ciągu kilku miesięcy wszystkie osoby związane z branżą medyczną, także pacjenci, zostali niejako zmuszeni do korzystania z rozwiązań, dzięki którym kontakt osobisty został ograniczony do minimum.

CompuGroup Medical Polska – producent nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej, dostarcza szpitalom kompleksowy system informatyczny CGM CLININET w skład którego wchodzi wiele funkcjonalności, umożliwiających prowadzenie między innymi zdalnej komunikacji pomiędzy lekarzami, specjalistami oraz pacjentami.

Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest moduł eRejestracji zintegrowany z informatycznym systemem medycznym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dzięki niemu pacjenci mogą umawiać się na wizyty z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internetowej. Informacja o dokonanej przez pacjenta rezerwacji trafia bezpośrednio do systemu medycznego. Pełna integracja tego rozwiązania z systemem szpitalnym CGM CLININET, pozwala na kompleksowe zarządzanie rejestracją wizyt pacjentów w placówce medycznej. Z eRejestracji korzysta wiele szpitali na terenie całego kraju.

W ofercie CGM Polska znajduje się również rozwiązanie umożliwiające pacjentom chorym na choroby przewlekłe prowadzenie elektronicznego dzienniczka samokontroli za pośrednictwem ePortalu dostępnego zdalnie.  Dzięki niemu lekarz prowadzący  ma na bieżąco wgląd w dziennik kontroli pacjenta i na tej podstawie może formułować on‑line dodatkowe badania. Komunikacja pomiędzy pacjentem a lekarzem opiera się na powiadomieniach wysyłanych przez wybrany kanał (e‑mail lub SMS). Praca w module w znaczący sposób optymalizuje proces samokontroli i prowadzenie dzienniczka przez pacjenta. W ramach systemu szpitalnego CGM CLININET funkcjonuje również moduł eWyniki (zdalne odbiór wyników badań), a także od niedawna rozwiązanie umożliwiające prowadzenie zdalnych telewizyt. W ramach telewizyt pacjenci mogą przeprowadzić zdalną konsultację z lekarzem za pomocą wybranego kanału komunikacji (np. Skype, WhatsApp, telefon lub platforma do wideokonferencji). Rozwiązanie pozwala na sprawne świadczenie usług medycznych w tzw. gabinecie wirtualnym i zwiększa dostęp do opieki medycznej dla pacjentów, bez względu na czas i miejsce wizyty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wpChatIcon